На сайта:

Европейки информационен център
Избори за Европейски парламент

Посетете още:


CIVITAS FORUM
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
В ЕС вие имате потребителски права! Отстоявайте ги!

Портал на Европейския съюз
Представителство на Европейската комисия в България
Сайт на комисар Кристалина Георгиева
Open Days
EUTube
SOLVIT

Проект по програма ОПАК стартира своята дейност с пресконференция


2008-09-19 15:41:59

Проект по програма ОПАК стартира своята дейност с пресконференция

На 19 септември 2008г., петък От 10 часа в зала ”МАЙ” на ОБЩИНА СЛИВЕН се проведе представяне на проект на тема: “Мониторинг и оценка на възможностите за подобряване прозрачността на общинските администрации” по Договор № 08-12-14-с/27.08.2008. Организатори на представянето бяха: Община Сливен; Международни градски сътрудници фондация; Фондация за развитие на регион Сливен.

На срещата присъстваха: Емилия Кузманова – Ръководител на проекта, представител на Фондация Международни градски сътрудници; Стоян Марков – Председател на управителния съвет на ФРРС; Светлана Койчева – връзка с медиите; представители на Община Сливен; Представители на НПО в региона: Младежки дом, Сливен, Ромска младежка организация, Екопроект Сливен, Сдружение за развитие на Твърдица и т.н., както и представители на местните медии.

На срещата беше представен проектът “Мониторинг и оценка на възможностите за подобряване прозрачността на общинските администрации” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет” с договор N 08-12-14-C/27.08.2008, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Накратко за проекта:

Наименование на откритата процедура:

Гражданско общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация

Приоритетна ос - І. Добро управление

Под приоритет - 1.2. Прозрачна и почтена администрация

Бюджетна линия - BG051PO002/08/1.2-02

Бенефициент: Международни градски сътрудници Фондация

Партньор: Фондация за развитие на регион Сливен

С подкрепата на: Община СЛИВЕН и НПО в региона

Период на реализация: Септември 2008 – август 2009 година

Размер на финансовата помощ: 152 247.14 лв.

Основната цел на проекта е повишаване капацитета и ролята на СГО/сдружения на гражданското общество/ за осигуряването на прозрачност в дейността на местната администрация.

За повече информация и контакти:

Емилия Кузманова, ръководител проект

Tel/fax: 02/981 68 17, GSM: 0885 951 715

E-mail: ekuzmanova@mgsbg.com; mgs@mgsbg.com

Светлана Койчева, връзка с медиите

GSM 0894453182;

E-mail: flaca@abv.bg

Още снимки от новината

 
 

Задай въпрос за ЕС! Задай въпрос за ЕС! Търсят се партньори! Европейският Съюз - За бизнеса, НПО, младите хора и
земеделските стопани Ястията на Европа Мултимедиен информационен и образователен диск Сваляне на диска Посети online В медиитеСправочник ED ON-LINE

Посетете още:
Въпроси относно Европа Директно!
Календар на Европейския съюз
Договор от Лисабон
Финансова и икономическа криза

Оперативни програми

Текущи програми на ЕС

Актуално

Конкурси

Последни новини

Полезни връзки


SunFlowers Project
Tvarditsa Tourist
Полско председателство
    EU Book shop
Европейска годна на доброволчеството - 2011 European Year of Volunteering 2011
Фокус върху инфлацията
Радио 999

Актуални конкурси


Текущи покани